CONSULTING & INVESTMENT

Palma

AB Capital är ett företag verksamt inom affärsrådgivning och investering. Vi har industriledande proffs inom varje gren, vilket ger en heltäckande service från investeringsrådgivning till affärsstrategi och slutföring.

Vår verksamhet täcker hela Spanien med fokus på Balearerna, där företaget har sitt huvudkontor.

AB Capitals verksamhet har fyra huvudpelare: hotell, fastigheter & projekt, finans och service.

Varje gren stöds av industriledande proffs inom varje område, med framstående affärssyn och erfarenhet.

AB Capitals professionella team förenas av gemensamma värderingar och ett starkt engagemang, ett väl utfört arbete och total sekretess.

INVESTERING

Våra kunders tillit, total sekretess och vårt teams gruppinsats gör det möjligt för oss att multiplicerar resultaten.

Detta är nyckeln till vår framgång. 

Varje projekt analyseras av våra specialister inom varje sektor vilket utgör unika förutsättningar för varje investeringsmöjlighet.

Vårt högt kvalificerade team, yrkesverksamma inom varje område, stöder kunden genom alla steg, från investering, finansiering, projektledning, affärsstrategi och rådgivning till slutförande.

Idag har vi möjlighet att skräddarsy var projekt efter kundens specifika önskemål med en heltäckande och individuellt anpassad service.

Varje projekt analyseras grundligt ekonomiskt, juridiskt, tekniskt och kommersiellt och genomgår en Due Diligence process. Många års erfarenhet inom teamet bidrar till en fantastisk off market portfolio med investeringsmöjligheter. Detta ger oss en enorm fördel att arbeta effektivt med enastående resultat på kort tid.

Vi arbetar med olika investeringsfordon såsom family office, investeringsfonder, fastighetskapital, affärsgrupper inom hotell och servicesektorn, privatkunder som vill öka sina tillgångar, hotellverksamhet, kommersiella fastigheter, retail, affärsverksamheter etc.

Vår off market portfolio består främst av investeringsmöjligheter inom hotell till förvaltning eller försäljning, marker med bostadsprojekt, unika byggnader, affärsprojekt, kommersiella fastigheter, eminenta affärsverksamheter (prime), idrottsklubbar, bostäder, sporthamnar etc.

Vårt uppdrag är att maximera avkastningen vare sig du investerar eller överväger en försäljningstransaktion.

Vårt uppdrag är att få önskad avkastning, antingen när du investerar eller överväger ett projekt eller en försäljningstransaktion.
Det är vad vi anser vara en bra investering.

Rådgivning

Vad vi kan erbjuda

Vi finns vid våra kunders sida genom hela processen. Från starten av ett projekt, transaktion, tillvägagångssätt till det att vi nått ett framgångsrikt mål. Vi hanterar och kontrollerar varje steg i operationen tillsammans med vårt team. Vår mänskliga faktor är ett av våra mervärden.

Efter vi granskat var kunds situation och önskemål distribuerar vi arbetet inom teamet beroende på vilket eller vilka affärsområden projektet behöver mellan juridik, skattefrågor,

Ekonomi och tekniska frågor.

Med strategiska partners inom finanssektorn, energi, hälsa, detaljhandel och konsumtion, turism, konstruktion, teknik, fastigheter och servicesektor som stöder dessa områden.

TJÄNSTER

Vårt åtagande är att ge våra kunder de största garantierna via våra servicelinjer.

Första steget är att genomföra en revision, vi utvärderar varje situation individuellt; på detta sätt kan vi tilldela en professionell service inom varje område, en uppgift som vi anser vara väsentlig på Ab Capital.

KOMMERS

Att nå framgång, att dela den och att anpassa förnuft, passion och arbete. Tillsammans kommer vi att uppnå stabilitet och framgång på ett kreativt sätt.

Det första vi gör är att genomföra en kundrevision där vi utvärderar transaktionen eller projektet för att distribuera och samordna, med resten av specialisterna inom varje område baserat på varje behov.

När vi har granskat och konsulterat var projekt individuellt så fördelar vi arbetet till resten av teamet, beroende på behov, tillstånd och situation.

Uppnå excellens och dela det Förena förnuft, passion och arbete; vi kommer att uppnå framgång ... med kreativitet, spetskompetens och stabilitet

Gör enkla saker på ett extraordinärt sätt

LEGAL

Vår juridiska avdelning hjälper våra kunder att utveckla sina projekt på ett smidigt, komplett och framför allt säkert sätt.

Med hjälp av omfattande stöd i alla faser av projektet kan vi analysera varje företag och projekt på ett skräddarsytt sätt, från start till framgångsrikt avslut,

Detta stöd är essentiellt för både privatkunder och för företagare.

Vi har de bästa experterna inom varje sektor för att täcka behoven som kan dyka upp vid varje tillfälle och vi garanterar deltagandet av den tilldelade experten, beroende på specialitet och projektet i fråga under hela projektets gång.

Således, genom vårt team av samarbetspartners, kan vi erbjuda det bredaste juridiska stödet till dina projekt, som sträcker sig från verifiering av fastigheternas stadsplanering, till skapandet av företag samt att formulera kontrakt eller dokument som är nödvändiga för genomförandet av din investering.

Vi är medvetna om hur viktigt det är för våra kunder att göra säkra investeringar i en miljö med maximal tillit, så vårt team anpassar sig till kundens behov på ett unikt sätt och försöker minimera riskerna, eftersom vi vet att varje projekt är unikt.

TEKNISKA FRÅGOR

Vårt team av experter följer alltid utvecklingen med nya tekniker inom sektorn, anpassade till miljön och de specifika bestämmelser som gäller för varje region.

Vi är ett stöd för våra kunder under hela processen

Analysering och rådgivning av urbanistiska frågor
Reducering av tid och omkostnader för investeringar
Marknadsintroducering beroende på område och marknad
Förstudier, kostnader och värdeberäkningar av fastighetsprojekt

Var projekt anpassat till varje kundprofil.

En fråga om värde

EKONOMI

De proffs som utgör vår ekonomiska avdelning hanterar stora firmor inom bland annat hotellsektorn, privatekonomi och banksektorn, vilket ger garantier för säkerhet och kraft bakom projekten.

SKATTEFRÅGOR

We help you develop and execute comprehensive construction or remodeling projects.

KONTAKT

Carrer dels Fideus, 7
07001 Palma

+34 871 03 33 07

info@abcapital.es